Cal Jepet no seria el mateix sense la nostra col·lecció de quadres de punt de creu.

Gràcies Conchita!